• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania.

Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na atut jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przejdź do strony

2. Zobacz teraz

3. Znajdź więcej

4. Dowiedz się teraz

5. Dowiedz się więcej Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Categories: Biznes

Comments are closed.